Distributivna pravda i presađivanje organa (Distributive Justice and Organ Transplantation)

Autor(i)

  • Elvio Baccarini Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

Blumstein, distributivna pravda, Harris, Mill, presađivanje dijelova ljudskog tijela, Rawls

Sažetak

Cilj je teksta raspravljanje o distributivnim pitanjima presađivanja dijelova ljudskog tijela. Posebice, riječ je o tematici komercijalizacije organa i o ustanovljivanju načela pravednosti koja omogućavaju liberalizaciju, odnosno ograničenja u ovom području. Slijedi se teorijska metoda uporabe općih načela pravednosti i zaključivanja o načelima koja imaju primat u rješavanju određenog pitanja. Posebice, primjenjuje se društveno-ugovorni pristup zasnivanja teorije pravde. Rezultati i zaključci članka su: 1. nije dopušteno proširiti konzekvencijalistička distributivna načela tako da određuju korištenje dijelova ljudskog tijela i presađivanje; 2. nije dopuštena komercijalizacija dijelova ljudskog tijela nakon smrti pojedinca.

Author Biography

Elvio Baccarini, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Elvio Baccarini

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi