Zdravlje i vrijednosti (Health and Values)

Autor(i)

  • Hrvoje Jurić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

javno zdravstvo, etika, vrijednosti, zdravlje

Sažetak

članak polazi od konstatacije da rasprave o etičkim aspektima javnoga zdravstva često počivaju na nereflektiranoj upotrebi važnih etičkih pojmova, odnosno da se često pretpostavlja njihovo značenje, ali ih se ne razmatra eksplicitno, zbog čega ostaju nejasni i podložni različitim manipulacijama. Teorijska manjkavost, pak, može negativno utjecati i na javnozdravstvenu praksu. Stoga je cilj ovog članka da ponudi skicu za raspravu o nekim od ključnih načelnih pitanja vezanih uz javno zdravstvo. Razmatranje se ograničava na jedan pojam/problem važan za medicinsktičke, odnosno javnozdravstvene rasprave – naime, vrijednosti – a nužnim se pokazuje i definiranje te razmatranje samoga zdravlja. U zaključku se iznosi stav da je promišljanje i (re)fundiranje ovih pojmova jedan od važnih uvjeta koji trebaju biti ostvareni ukoliko se želimo suprotstaviti trendu tretiranja zdravlja kao robe i birokratizaciji javnoga zdravstva.

Author Biography

Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hrvoje Jurić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi