Etika javnog zdravstva – je li javnome zdravstvu potrebna specijalna etika? (Ethics and the Public Health – Ds the Public Health Need a Special Ethics?)

Autor(i)

  • Ana Borovečki Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ključne riječi:

javno zdravstvo, etika

Sažetak

U recentnoj bitičkoj literaturi nalazimo dosta radova o etici u javnome zdravstvu.
Autori često navode ovo područje kao specifikum koji se razlikuje od klasičnog pristupa u biomedicinskoj etici baziranog na odnosu liječnik- pacijent. Ovaj članak daje pregled postojećih diskusija i analiza vezanih uz koncept etike javnog zdravstva. Ujedno će se ovim prikazom pokušati odgovoriti na sljedeće pitanje: je li javnome zdravstvu potreban poseban pristup u analizi etičkih problema koji se javljaju u njegovu području ili nam je za njihovu analizu dovoljan klasični biomedicinsko-etički pristup koji primjenjujemo u medicini?

Author Biography

Ana Borovečki, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ana Borovečki

Š kola narodnog zdravlja Andrija Š tampar, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi