Uvod u temu Etika (Introduction to the subject of ethics)

Autor(i)

  • Ana Borovečki Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Medicinska etika područje je staro kao i zapadna medicinska tradicija i počinje već u antičkoj Grčkoj i danas aktualnim liječničkim kodeksom – Hipokratovom zakletvom. No, od antičke do suvremene zapadne medicine dogodio se niz obrata i problema koji su 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća bitno promijenili percepciju tradicionalnih vrijednosti vezanih uz odnos liječnik - pacijent i iznjedrili novu disciplinu - biomedicinsku etiku ili bitiku.

Razvojem zapadne medicine i njenim grananjem u niz novih disciplina javlja se mnogo novih područja od kojih se javno zdravstvo bitno razlikuje svojim pristupom i fokusom. Naime, fokus medicine dugo je bio usmjeren na pitanje zdravlja pojedinca. U 19. i 20. stoljeću, kada javno zdravstvo doživljava svoj puni procvat, interes medicinske struke nije isključivo zdravlje pojedinca nego se on bitno širi i na pitanje zdravlja populacije.

Author Biography

Ana Borovečki, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Borovečki

Š kola narodnog zdravlja „Andrija Š tampar“
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi