Prehrambene navike, stavovi i znanja o pravilnoj prehrani pučanstva na području Splitsko-dalmatinske županije (Dietary habits, attitudes and knowledge of the proper population diet in the Splitsko Dalmatinska County)

Autor(i)

  • A. Kaić-Rak Svjetska zdravstvena organizacija Š NZ “Andrija Š tampar” Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

mediteranska prehrana, prehrambene navike, zdravlje

Sažetak

Tradicionalna prehrana stanovnika ovog područja temelji se na potrošnji namirnica biljnog porijekla, odnosno obilježena je značajnom konzumacijom povrća i salata, leguminoza, raznolikog voća uključujući citruse, te proizvode od žitarica. Njihova prehrana sadrži malo crvenog mesa, ali je bogata ribom i plodovima mora. Vrlo je važna potrošnja maslinovog ulja. Umjerena je potrošnja peradi i jaja, te mlijeka i naročito fermentiranih mliječnih prerađevina. Nažalost, ovim istraživanjem utvrđeno je da se te prehrambene navike polagano mijenjaju. Smanjuje se potrošnja pojedinih namirnica kao što je maslinovog ulje, a raste potrošnja tzv. crvenog mesa. Način pripreme hrane sve češće odražava karakteristike kontinentalne prehrane s akcentom na moderne životne navike (fast food). Na temelju ocjene sadašnje prehrane pučanstva u Hrvatskoj potrebno je razmotriti mogućnosti poboljšanja i unapređenja prehrane te promovirati tradicionalnu mediteransku prehranu kao prototip zdrave prehrane

Author Biography

A. Kaić-Rak, Svjetska zdravstvena organizacija Š NZ “Andrija Š tampar” Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Svjetska zdravstvena organizacija  
Š NZ “Andrija Š tampar† 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo  

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi