Strateški ciljevi i zadaće promicanja zdarvlja u Hrvatskoj (Strategy of health promotion in Croatia)

Autor(i)

  • Sanja Musić Milanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Služba za promicanje zdravlja planira i uspostavlja programe i principe promicanja zdravlja kroz stalnu edukaciju i usavršavanje znanja i vještina1.  razvoj mreže jedinica za promicanje zdravlja na regionalnoj i županijskoj razini neophodne za učinkovitost, razvoj i održivost - uspostava funkcionalne mreže profesionalaca u promicanju zdravlja razvojem intersektorske suradnje:razvoj politike usmjerene očuvanju i unapređenju zdravlja,  jačanje partnerstva,    Nacionalni forum promicanja zdravlja,    (pre)usmjeravanje zdravstvenog sustava,    jačanje regionalnih (županijskih) struktura promicanja zdravlja,  konzultacije s korisnicima usluga promicanja zdravlja;2.  rad na izmjeni nacrta prijedloga Zakona o promicanju zdravlja i prevenciji bolesti;3.  razvoj i implementacija programa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;4.  edukacija iz promicanja zdravlja na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi   za liječnike, sociologe, psihologe i antropologe;5.  organizacija i koordinacija edukacijskih aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini;6.  osigurati edukaciju cjelokupnog pučanstva o čimbenicima koji utječu na očuvanje zdravlja: edukacijski materijali koji uključuju tiskani i video zapis;7. osigurati kontinuirane edukacije za ciljne grupe o:psihološkim i sociološkim aktivnostima promicanja zdravlja,  edukacijskim metodama promicanja zdravlja;8.  pomagati državnim i županijskim, odnosno gradskim institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima u osmišljavanju i prezentaciji preporuka i informacija o pitanjima iz promicanja zdravlja;9.  organizirati i koordinirati aktivnosti promicanja zdravlja na nacionalnoj i regionalnoj razini, usklađenih s internacionalnim programima;10.  razviti bazu podataka o:postojećim edukacijskim modelima promicanja zdravlja,budućim, planiranim modelima promicanja zdravlja,suradnicima i partnerima;11.  razviti bazu informacija (web stranica);12.  sudjelovati na konferencijama, seminarima i događanjima na nacionalnoj i internacionalnoj razini i organizirati ih;13.  organizirati i voditi istraživanja uz neophodnu suradnju znanstvenika i znanstvenih institucija;14.  razviti sustav financiranja:državni proračun,županijski proračun,privatni sektor   (sponzori/donatori),  međunarodne institucije (EU, SZO…): financiranje projekata.

Author Biography

Sanja Musić Milanović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sanja Musić MilanovićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi