CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću - Brodsko-posavska županija – aktivnosti i podaci

Autor(i)

  • Tamara Poljičanin Sveučilišna klinika „Vuk Vrhovac“ , Zagreb

Ključne riječi:

registar, elektronski medicinski zapis, kvaliteta zdravstvene zaštite, šećerna bolest, javnozdravstvena informatika, CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću, Brodsko-posavska županija – aktivnosti i podaci

Sažetak

Š ećerna bolest jedan je od najznačajnijih javnozdravstvenih problema razvijenih zemalja s uzlaznim trendom u broju oboljelih u cijelom svijetu. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj oko 300 000 osoba ima šećernu bolest. Ona je i jedan od 10 vodećih uzroka smrti i vrlo značajan rizični čimbenik u razvoju kardiovaskularnih bolesti, onesposobljenja i invaliditeta.  
          Važan sastavni dio javnozdravstvenih aktivnosti u borbi sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj je i osnivanje nacionalnog registra - CroDiab registar osoba sa šećernom bolešću. Prijava bolesnika u CroDiab postaje zakonski obavezna 2005. godine za sve liječnike uključivanjem u plan obaveznih statističkih istraživanja u Republici Hrvatskoj (Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH; NN 28/05, 58/05, 04/06) odlukom Vlade i Sabora RH. CroDiab je osmišljen i realiziran kao sveobuhvatan sustav koji omogućava kako prikupljanje   podataka na svim razinama zdravstvene zaštite tako i njihovu integraciju, obradu i analizu.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi