Liječništvo u Hrvatskoj danas u svjetlu Š tamparove ideologije

Autor(i)

  • Josip Buljan Ordinacija opće medicine Velika Kopanica

Ključne riječi:

liječništvo, Andrija Š tampar, principi, narodno zdravlje

Sažetak

Iako bi četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj trebala osiguravati dovoljan broj liječnika za potrebe hrvatskog zdravstva, broj liječnika s položenim državnim ispitom i licencom smanjuje se svake godine na zavodima za zapošljavanje; broj kandidata na prijemnim ispitima na medicinskim fakultetima također je sve manji. Generacije liječnika koji su poslije Drugog svjetskog rata u velikom broju upisivali studij na medicinskim fakultetima već su umirovljene. U Liječničkim novinama iz broja u broj mogu se pronaći upozoravajući glasovi o nedostatku liječnika u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina, na Danima primarne zaštite u Labinu, predstavnica Slovenske liječničke komore poziva hrvatske liječnike da dođu raditi u Sloveniju. Potrebe Slovenije su oko 300 liječnika, a materijalno nagrađivanje rada, kojem je i Š tampar pridavao važnost, puno izdašnije nego u Hrvatskoj. čeka li Hrvatsku imigracija liječnika iz bivših jugoslavenskih republika?

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi