Endemska nefropatija u području Brodsko-posavske županije

Autor(i)

  • čuro Josić COBRE Center for Cancer Research Development Brown University Medical School, Providence, USA

Ključne riječi:

endemska nefropatija, genomics, proteomics, biostatistička analiza, brza dijagnoza

Sažetak

Nekolicina sela u Brodsko-posavskoj županiji, nadomak rijeke Save i u prvom susjedstvu grada Slavonskog Broda, pripadaju području donjeg sliva rijeke Dunava i pogođeni su endemskom nefropatijom -   bubrežnom bolešću nepoznate etiologije i progresivnog tijeka koji završava terminalnom bubrežnom insuficijencijom.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi