Zaštita duševnog zdravlja djece i mladih započinje u najranijem djetinjstvu (Children and adolescent mental health protection begins in the earliest childhood)

Autor(i)

  • Mirela Grbić Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

rani odnos majka-dijete, uloga oca, obitelj je sustav

Sažetak

Elaborirajući višegodišnji rad s eksperimentatorima, konzumentima i ovisnicima, te njihovim članovima obitelji, uočeno je da odnosi u primarnoj obitelji znaju biti značajno poremećeni ili oslabljeni. Disfunkcionalnost obiteljskog sustava je naglašena, a psihodinamika narušena, što se značajno odražava na komunikaciju u obitelji (Nikolić S., 1996.).  
Kako odnos roditelj-dijete započinje «čak i prije začeća », roditeljskim maštanjima, obiteljskim sjećanjima….prevenciju treba provoditi od najranije životne dobi svakog djeteta! (Nikolić S.,1998.)

Kontinuitet preventivnih aktivnosti započetih prije sedam godina pod nazivom «Zaštita duševnog zdravlja u obitelji, vrtiću ili u drugoj ustanovi u kojoj dijete boravi i/ili živi », potrebno je i dalje podržavati i razvijati, kako bi navedene aktivnosti u sprječavanju bolesti ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja već u ranom životnom dobu, svakog pojedinca i obitelji opravdale zasluženo i potrebno mjesto.

Author Biography

Mirela Grbić, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Mirela Grbić

Služba za prevenciju bolesti ovisnosti
Služba za školsku medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi