Djelovanje odjela za toksikologiju Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Operation of the Splitsko Dalmatinska County Public Health Institute’s Toxicology Department)

Autor(i)

  • Jasmina Suton Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije
  • Zlatka Knezović Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije

Ključne riječi:

toksikologija, organizacija i rad odjela

Sažetak

Odjel za toksikologiju djeluje od 1999. godine  u Službi za zdravstvenu ekologiju. Voditelj Odjela je magistra farmacije, specijalistkinja toksikološke kemije.  
Organizacijski Odjel čine dva odsjeka:
- Odsjek za određivanje alkohola u krvi i urinu
- Odsjek za određivanje sredstava ovisnosti u urinu
 Djelatnost Odjela obuhvaća sanitarnu kemijsku toksikologiju (uzorke vode, namirnica i predmeta opće uporabe), kliničku kemijsku toksikologiju (biološki materijal - urin i krv), te nastavnu djelatnost.
 Djelatnost sanitarne kemijske toksikologije odnosi se na izvide različitih incidenata u suradnji sa MUP-om (nesreća pri rezanju vanjske oplate frigo broda u Brodotrogiru, nadzor nad transportom vinil klorida iz tvornice Adriachem u Kaštel Sućurcu, izvid u KB "Split" nakon smrti trudnice zbog neispravnog aparata za anesteziju, izvidi zbog   različitih ekoincidenata uslijed nestručnog i nesavjesnog rukovanja kemikalijama).
 U području kliničke kemijske toksikologije obavljaju se analize biološkog materijala (krv i urin) na prisutnost sredstava ovisnosti i alkohola. U listopadu 2000. godine Rješenjem Ministarstva zdravstva i Ministarstva unutarnjih poslova, ZZJZ - Odjel za toksikologiju dobio je ovlaštenje za određivanje sredstava ovisnosti i alkohola u biološkom materijalu. Pretrage na prisutnost sredstava ovisnosti i alkohola obavljaju se za potrebe:
- MUP-a,
- Županijskih sudova,    
- komuna i udruga za borbu protiv ovisnosti,
- Hrvatske vojske,
- KB "Split", Klinike za ženske bolesti i porode, Kliničkog odjela za neonatologiju,
- KB "Split", Klinike za dječje bolesti,
- KB "Split", Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju,
- ordinacija medicine rada (pomorci, pregledi pri zapošljavanju),
- primarne zdravstvene zaštite, ordinacija obiteljske medicine.
Odjel za toksikologiju ostvaruje uspješnu suradnju s Odjelom za krvlju i spolno prenosive bolesti i   Službom za bolesti ovisnosti   ZZJZ Split.

Author Biographies

Jasmina Suton, Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije

Jasmina Suton

Odjel za toksikologiju
Služba za zdravstvenu ekologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije

Zlatka Knezović, Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije

Zlatka Knezović

Odjel za toksikologiju
Služba za zdravstvenu ekologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi