Kontrola sterilizacije - uloga bioloških indikatora (Controlling sterility: the role of biologic indicators)

Autor(i)

  • Danica Tandara Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

sterilizacija, biološki indikatori, Splitsko-dalmatinska županija

Sažetak

 Sterilizacija je postupak kojim se uništavaju ili uklanjaju svi oblici i sve vrste mikroorganizama. "Sterilno" znaci slobodno od bilo koje kategorije života - obeskličeno. Sterilizacija i dezinfekcija su postupci koji se provode s ciljem da se spriječi razvoj i širenje infekcije.
RAZLOG TESTIRANJA
 Ministarstvo zdravstva je na temelju člana 58. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 60./1992., 26./1993. i 29./94.) donijelo Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (N.N.93./2002.).
PROVJERA POSTUPKA STERILIZACIJE
 Cilj testiranja je provjeriti uvjete u kojima se odvija sterilizacija. Provjerom postupaka se može procijeniti samo jesu li postignuti svi uvjeti za sterilizaciju. Je li neki predmet sterilan, može se dokazati jedino izravnim ispitivanjem sterilnosti predmeta koje se provodi točno propisanim mikrobiološkim metodama.
Laboratorij za kontrolu sterilnosti i sterilizacije ZZJZ bavi se provjerom postupaka sterilizacije:
a) uređaja za suhu sterilizaciju
b) uređaja za vlažnu sterilizaciju
TRAJNA KONTROLA ISPRAVNOSTI RADA APARATA ZA STERILIZACIJU
 Ova kontrola ovisi o vrsti sterilizacije. Provodi se sljedećim metodama:
- fizikalnim metodama
- kemijskim metodama
- biološkim metodama

Author Biography

Danica Tandara, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Danica Tandara

Odjel sanitarne mikrobiologije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi