Odjel za kemijsko ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe (Department for Chemical Analysis of Foods and Consumer Goods)

Autor(i)

  • Jadranka Marušić Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

hrana, predmeti opće uporabe

Sažetak

Odjel je osnovan 1929 godine kao Kemijski Odjel tadašnjeg  Higijenskog Zavoda. Početkom devedesetih godina počinje izuzetan  razvoj Odjela - prostorom, opremom i kadrovima. Danas upošljava  14 djelatnika - osam VSS ( 1 specijalistkinja sanitarne kemije i  pet  magistara znanosti), šest djelatnika SSS  
                      Rad odjela organiziran je kroz četiri Odsjeka i to:
                  - Odsjek za određivanje hranjive vrijednosti hrane
                  - Odsjek za određivanje toksičnih metala i metaloida u hrani i  predmetima opće uporabe
                  - Odsjek za određivanje organskih zagađivala u hrani
                  - Odsjek za određivanje aditiva u hrani
                    Na Odjelu se provodi kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i  predmeta opće uporabe, kontrola kvalitete hrane i unapređenje prehrane stanovništva. Koriste se sofisticirani laboratorijski uređaji kao atomski apsorpcijski spektrometri,plinski i tekućinski kromatorgafi i UV/VIS spektrofotometri.Parametri ispitivanja su: toksični metali i nemetali,pesticidi,mikotoksini,antibiotici,pah-ovi, pcb,histamin,gluten i velika skupina aditiva. Osim toga, značajna djelatnost Odjela je i kontrola kvalitete prehrane u ustanovama za predškolski odgoj,školskim ustanovama,studentskim centrima, domovima za stare i nemoćne osobe, kao i prehrana djelatnih osoba.
                      Uzorke dostavljaju inspekcijske službe sa domaćeg tržišta i uvoza, proizvođači i korisnici.

Author Biography

Jadranka Marušić, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Jadranka Marušić

Odjel za kemijsko ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe
Služba za zdravstvenu ekologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi