Rezultati ispitivanja kakvoće mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Seawater Quality Findings for the Splitsko Dalmatinska County)

Autor(i)

  • Meri Prodan-Bedalov Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Danica Tandara Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

kakvoća mora, plava zastava

Sažetak

Sukladno Uredbi i standardima kakvoće mora na morskim plažama (N.N.33/1996)
Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske redovito provodi ispitivanja sanitarne kakvoće mora na plažama Županije od mjeseca svibnja do kraja sezone kupanja.
          Uzorci mora se uzimaju svakih 15 dana, najmanje deset puta u sezoni, a prilikom uzorkovanja opažaju se osnovni meteorološki uvjeti i vizualni pregled mora: boja, prozirnost, vidljive plivajuće otpadne i suspendirane tvari. Na mjestu uzorkovanja određuje se temperatura mora i pH vrijednost, a u laboratoriju se određuju mikrobiološki pokazatelji (ukupne i   fekalne koliformne bakterije te fekalni streptokoki).
          More na morskoj plaži odgovara propisanom standardu ako vrijednosti bakterioloških pokazatelja ne prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom. More na morskoj plaži ne odgovara propisanom standardu (čl. 10 Uredbe) ako više od 20% analiziranih uzoraka prelazi granične vrijednosti i ako numerička vrijednost prelazi utvrđene vrijednosti za više od 100%.

Author Biographies

Meri Prodan-Bedalov, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Meri Prodan-Bedalov

Odjel za opću i zdravstvenu ekologiju
Služba za zdravstvenu ekologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Danica Tandara, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Danica Tandara

Odjel za opću i zdravstvenu ekologiju
Služba za zdravstvenu ekologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi