Odjel za dijagnostiku infekcija mokraćnog sustava (Urinary System Infection Diagnostics Department)

Autor(i)

  • Zvonimir Barišić Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

Infekcije mokraćnog sustava spadaju među najčešće infekcije kod ambulantnih bolesnika. Urin je najčešći uzorak koji dolazi u mikrobiološki laboratorij [1,2]. Godišnje se na našem Odjelu obavi preko 50 000 bakterioloških analiza urina, s tendencijom porasta broja (slika 1).

Tradicija bakteriološke analize urina u našem Odjelu traje praktički od osnutka Zavoda, preko 80 godina. [3]  
Mikrobiološka obrada urina se u našem Odjelu obavlja na uređaju UroQuick (Alifax, Italija), tako da je oko 90% nalaza gotovo slijedeći dan nakon donošenja urina u laboratorij.
Najčešći razlozi zbog kojeg liječnici indiciraju bakteriološku pretragu urina su pomoć u izboru antibiotika za liječenje izoliranog uzročnika, što dovodi do skraćivanja trajanja bolesti i smanjivanje nastanka komplikacija i infekcija gornjega dijela mokraćnoga sustava [4]. Uobičajeno je da se infekcije mokraćnog sustava liječe empirijski izabranim antibiotikom, no u tom slučaju je važno poznavati lokalnu situaciju otpornosti najčešćih uzročnika uroinfekcija na antibiotike [5].  
U Odjelu za dijagnostiku infekcija mokraćnog sustava se sustavno prikupljaju podaci o bakterijama uzročnicima infekcija i o njihovoj otpornosti na antibiotike. Naši podaci su uključeni u godišnje izvješće "Rezistencija bakterija na antibiotike u RH" koje svake godine izdaje Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, a publicirani su u vodećim mikrobiološkim časopisima i prikazani na kongresima diljem Europe [6-8].  

Author Biography

Zvonimir Barišić, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Zvonimir Barišić

Odjel za dijagnostiku infekcija mokraćnog sustava
Služba za mikrobiologiju
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi