Zajednica u promicanju dojenja – grupe za potporu dojenju

Autor(i)

  • Vesna Vukšić

Ključne riječi:

dojenje, grupa za potporu dojenja, patronaža, zajednica u promicanju dojenja

Sažetak

Zaštita, promicanje i potpora dojenju prioriteti su javnog zdravstva u cijeloj Europi. Rani prestanak dojenja ima negativne posljedice za žene, djecu i okolinu, a rezultira s povećanim troškovima za zdravstvenu njegu i povećava nejednakost u zdravlju.

Globalna strategija za prehranu dojenčadi i male djece, koje su usvojile sve članice Svjetske zdravstvene organizacije na 55. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u svibnju 2002. Godine, daje osnovu za inicijativu u javnom zdravstvu za zaštitu, promicanje i potporu dojenju.

Program „ Potpora zajednice dojenju“ u Hrvatskoj je donesen u ožujku 2008. godine. Temelji se na suradnji zdravstvenih djelatnika i različitih segmenata društva u promicanju i potpori dojenju.

Osim zdravstvenih djelatnika ima obitelj kao i šira društvena zajednica.

U prenatalnu edukaciju važno je uključivati i članove obitelji, posebice supruga kao bitnog nosioca potpore majci, jer oni imaju ključnu ulogu u promicanju dojenja.

Grupe za potporu dojenju deseti su korak programa „Rodilište prijatelj djece“ inicijative SZO/UNICEF.

Inicijator i osnivač grupa za potporu dojenja kod nas je patronažna sestra, zajedno s majkama u lokalnoj zajednici iz čijih se redova nakon određenog vremena regrutira i suvoditeljica grupe - majka s dobrim i pozitivnim iskustvom u dojenju.

Grupe za potporu dojenju imaju 14 godina iskustva u našoj državi. Doživjele su svojih uspona i padova. 2001. godine bilo je 137 grupa, a 2006. godine je ostalo svega 16 aktivnih grupa. 2007. godine UNICEF ponovno pokreće inicijativu i reocjenu programa „Rodilište-prijatelj djece“, program „Potpora zajednice dojenju“, što je dovelo do ponovnog oživljavanja grupa za potporu dojenja u cijeloj državi. Aktivirala se i Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja (HUGPD), koja povezuje sve grupe u cijeloj zemlji, potiče osnivanje novih, organizira edukaciju patronažnih sestara - stručnih voditeljice grupa, informira majke putem web-a, i surađuje s medijima. Osnivači i članovi HUGPD-a su patronažne sestre.

Danas u Hrvatskoj imamo 121 grupu za potporu dojenja čiji je organizator i stručni voditelj patronažna sestra.

Author Biography

Vesna Vukšić

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi