Osnivanje Odjela za praćenje i prevenciju ozljeda i invaliditeta (Department for injuries and dissability surveillance and prevention foundation)

Autor(i)

  • Ivana Bočina Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

 U suvremenom društvu ozljede se smatraju neminovnom činjenicom kojom se plaća danak modernom životu. Ozljede predstavljaju značajan javno zdravstveni problem jer svojim brojnim posljedicama (zahvaćanje mlađih dobnih skupina, ekonomski gubitci proizašli iz dugotrajnog liječenja i rehabilitacije, uzrokovanje privremene ili trajne nesposobnosti i invaliditeta, smanjivanje kvalitete života, itd.) znatno utječu na život pojedinca, obitelji    i društva u cjelini. Također, ozljede predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrti u mlađoj životnoj dobi (izbježiva smrt!), te gubitka godina potencijalnog života (YPLL).

Osobe s invaliditetom su od velikog javno zdravstvenog značaja. Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom definirala je mjere koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Sustavno praćenje svih pokazatelja vezanih za osobe s invaliditetom, jedan je od temeljnih zadataka javno zdravstvenog rada.

Author Biography

Ivana Bočina, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ivana Bočina

Odjel za praćenje i prevenciju ozljeda i invaliditeta  
Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi