Prikaz stanja duševnih poremećaja i bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Mental Disorders in Splitsko Dalmatinska County)

Autor(i)

  • Jasna Ninčević Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

Ustav SZO (1946.) definira zdravlje kao «stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i iznemoglosti ».
Dakle, već samo definicija zdravlja sadržava u sebi pojam «duševnog blagostanja ». Koliko god bilo teško definirati sam pojam «zdravlja », još je teže definirati pojam «duševnog zdravlja ». Po jednoj od najčešće korištenih   definicija duševnog zdravlja Svjetskog saveza za duševno zdravlje (1974.) duševno zdravlje je «stanje koje omogućuje optimalan psihički, intelektualni i osjećajni/emocionalni razvoj pojedinca u onoj mjeri u kojoj je taj razvoj u skladu s razvojem drugih pojedinaca ».  
                      Duševno zdravlje predstavlja važnu sastavnicu općeg zdravlja, a samim tim postaje i značajan segment javno zdravstvenog djelovanja. Vrijeme u kojem živimo donosi sa sobom niz promjena koje zahtijevaju brzu prilagodljivost i fleksibilnost, te povećavaju opterećenja čovjeka u svakodnevnom životu. Rastuće breme bolesti dijelom obuhvaća i duševno zdravlje, a broj oboljelih od duševnih poremećaja i bolesti raste svakim danom. Zbog toga vrijednost duševnog zdravlja mora biti prepoznata na svim razinama i u svim sektorima društva.  
                      Danas se sve više ističe da nije bitno samo liječiti duševne poremećaje i bolesti,   već čuvati i promicati dobro (pozitivno) duševno zdravlje. Prevencija mnogih duševnih bolesti je moguća, a njihovo liječenje u većini slučajeva postalo je vrlo uspješno. Mjerilo uspješnog liječenja nije više samo nestanak simptoma bolesti, već omogućavanje bolesniku da nastavi s normalnim životom i radom u okviru svoje obitelji i šire zajednice.
                      Stoga je jako važno u okvirima javno zdravstvenog djelovanja, pokrenuti strategije za očuvanje i unaprjeđenje duševnog zdravlja razvojem općih političkih uvjeta povoljnih za duševno zdravlje, promicanjem duševnog zdravlja, smanjivanjem rizičnih čimbenika za nastanak psihičkih poremećaja,   te na koncu destigmatizacijom duševno oboljelih osoba i njihovim uključivanjem u svakodnevni život i rad u zajednici.

Author Biography

Jasna Ninčević, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Jasna Ninčević

Odjel za praćenje i promicanje duševnog zdravlja
Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi