Rad odjela za statistiku, dokumentaciju, praćenje kvalitete podataka i računalnu analizu (Department of Statistics, Documentation, Data Quality Monitoring and Computer Analysis)

Autor(i)

  • Marijana Miljaković Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

Odjel za statistiku, dokumentaciju, praćenje vrsnoće podataka i računalnu analizu formiran je unutar Službe za socijalnu medicinu (Službe) početkom ove godine, kao informatičko-statistička potpora Službi odnosno za potrebe Odjela Službe. Tome su pogodovale novonastale povoljne prilike u prostornom i kadrovsko-stručnom potencijalu unutar Službe.

Odjel bi trebao funkcionirati kao informatička potpora u zakonski obveznom svakodnevnom radu, te za specifična, ciljana istraživanja i provedbu projekata novoosnovanih odjela Službe.

Restrukturiranje Službe kojim se osniva i ovaj Odjel, ima i za cilj omogućiti ostvarivanje podudarnih priprema Službe sukladno prilagođavanju javnog zdravstva na nacionalnoj razini za pristup EU. Time bi se osigurala izrada traženih setova zdravstvenih pokazatelja na Županijskoj razini, odnosno fokusiranje na prioritetne zdravstvene potrebe i zdravstvene probleme populacije naše Županije.

Author Biography

Marijana Miljaković, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Marijana Mijaković

Odjel za statistiku, dokumentaciju, praćenje kvalitete podataka i računalnu analizu
Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi