Novi pristupi bržem razvoju perinatalne skrbi u Hrvatskoj (New approaches to perinatal care development in Croatia)

Autor(i)

  • Ankica Smoljanović Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Ivana Bočina Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Marijana Miljaković Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

perinatalna skrb, perinatalna obilježja, informatizacija perinatalne skrbi, organizacija perinatalne skrbi

Sažetak

U Hrvatskoj se još uvijek primarno promatra i nadzire somatski aspekt zdravstvenog stanja trudnice/trudnoće, dok je u zemljama sa zavidnim perinatalnim ishodima, područje perinatalne skrbi prošireno izvan striktno medicinskih posjeta/pregleda na javno zdravstvenu intervenciju.  
Kako je populacija perinatalno umrlih u Hrvatskoj relativno mala, zbog bržeg poboljšanja određivanja zdravstvenog stanja i potreba te populacije, podatke o mortalitetu obvezno i nužno je nadopuniti statističkim podatcima o morbiditetu kao i svim dostupnim podatcima standardiziranih socijalno-bioloških obilježja.  
Informatizacija hrvatskog javnog zdravstva omogućava pretraživanje i valjano povezivanje podataka iz/između različitih izvora podataka, jer se podatkom o trudnici/rodilji/majci slijede i vežu podatci o novorođenčetu, što omogućava izradu recentnih i relevantnih pokazatelja maternalnih i novorođenačkih ishoda, te mjerenje učinkovitosti svake sastavnice skrbi i primjenjenih zdravstvenih mjera odnosno intervencija.  
U svrhu ostvarenja očekivane potpore svih uključenih djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite u davanju svog doprinosa zdravom materintvu, nužno je uspostaviti sofisticirane metode za prikupljanje podataka o perinatalnim ishodima i formirati sveobuhvatni, nacionalni elektronski zapis, kako bi na znanstveno utemeljen način procjenili odnose određenih mjera/intervencija s ishodima, te odgovorili zahtjevima vremena u kojem živimo.

Author Biographies

Ankica Smoljanović, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović

Odjel za praćenje i promicanje zaštite materinstva i djeteta
Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ivana Bočina, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ivana Bočina

Odjel za praćenje i promicanje zaštite materinstva i djeteta
Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Marijana Miljaković, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Marijana Miljaković

Odjel za praćenje i promicanje zaštite materinstva i djeteta
Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi