Stanovništvo u dobi 65 i više godina Splitsko – dalmatinske županije (Splitsko Dalmatinska County's population aged 65 years and above)

Autor(i)

  • Inga Vučica Centar za gerontologiju Splitsko-dalmatinske županije
  • Ankica Smoljanović Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

U određivanju ostarjelosti stanovništva prema veličini udjela   stanovnika u dobi od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu koristi se klasifikacija Ujedinjenih naroda. Prema njoj, ukoliko na nekom području živi više od 10% stanovnika te dobi, smatra se područjem s vrlo starim stanovništvom.  
Starenje naroda ili određene populacijske skupine, demografsko starenje, ne smije se poistovjetiti sa starenjem pojedinca. Klasifikacija osoba po dobi, s biološkog stanovišta, nije lako prihvatljiva zbog velikih varijacija u sposobnostima koje pojedinci pokazuju kad su kronološki jednako stari (Pirc B.-Milat D, 1975).
Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih te produženog životnog vijeka očekuje se daljnji porast starog stanovništva (Akrap A, 1995.).
Posljednjih desetljeća i u Hrvatskoj bilježe se isti demografski procesi, koji hrvatsko stanovništvo stavljaju u skupinu vrlo starog stanovništva (15,62% stanovnika u dobi 65 i više godina, Popis 2001.).
Splitsko-dalmatinska županija je druga po ukupnom broju stanovnika među županijama Hrvatske i suočava se sa sličnim demografskim procesima. Svi demografski pokazatelji starosti stanovništva   pokazuju da stanovništvo Županije sve više stari.

Author Biographies

Inga Vučica, Centar za gerontologiju Splitsko-dalmatinske županije

Inga Vučica

Centar za gerontologiju Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović

Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi