Seropozitivitet ovisnika u komuni «Ivanovac »

Autor(i)

  • Zorana Marić Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Služba za epidemiologiju - Higijensko-epidemiološka služba Nova Gradiška

Ključne riječi:

intravenska ovisnost, hepatitis B, hepatitis C, HIV infekcija, komuna «Ivanovac », cijepljenje

Sažetak

Ovisnost o opojnim drogama je kronična, recidivirajuća bolest koja zahtijeva liječenje, rehabilitaciju i socijalnu integraciju.
        Jedan od oblika tercijarne prevencije su terapijske zajednice, kao oblik izvanbolničke skrbi, koje provode rehabilitaciju ovisnika. Takva je i Zajednica «Susret », osnovana 1992. godine kao nevladina organizacija. Ova terapijska zajednica ima četiri doma za ovisnike (tri muška i jedan ženski). Jedan od muških domova je «Ivanovac » kraj Okučana.
         Dom (komuna) je osnovan u ljeto 1999. godine, te djeluje punih 7 godina. Ima smještajni kapacitet za 40 osoba, a od osnutka do danas kroz ovaj je dom prošlo 285 osoba. Svi ovisnici prije dolaska u Dom moraju obaviti određene medicinske pretrage: markere na krvlju prenosive bolesti, hepatogram, RTG pluća, EEG, nalaz dermatovenerologa i psihijatra.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi