Osnovne značajke stanovništva Splitsko-dalmatinske županije (Population basic characteristics in Split-dalmatian county)

Autor(i)

  • Ivana Bočina Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Ankica Smoljanović Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

Demografska obilježja, stanovništvo, kontingenti stanovništva, osobe s invaliditetom

Sažetak

U radu su prikazane osnovne demografske značajke stanovništva Splitsko-dalmatinske županije na osnovu podataka Popisa stanovništva u razdoblju 1948.-2001.
Demografska obilježja stanovništva predstavljaju jednu od najvažnijih odrednica zdravstvenog stanja stanovništva, koja uvelike utječu na određivanje zdravstvenih potreba stanovništva. Demografska obilježja trebala bi poslužiti kao temeljna smjernica u kreiranju zdravstvene politike, odnosno organizaciji i provođenju mjera zdravstvene zaštite.

Author Biographies

Ivana Bočina, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ivana Bočina

Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović

Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-06

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi