Etička promišljanja medicinskih sestara u zajednici

Autor(i)

  • Sonja Kalauz

Ključne riječi:

sestrinska etika, sestrinstvo u zajednici, moralnost, etički model

Sažetak

Danas još uvijek postoje različita tumačenja i shvaćanja pojma zdravstvena njega u zajednici, no većina se stručnjaka slaže da se pod tim pojmom podrazumijeva   integriranje mnogo sektora djelovanja (intersektorski pristup) kao što su primjerice   javno-zdravstveni rad, očuvanje i promicanje zdravlja, zdravstvena njega u kući, radna terapija, rehabilitacija, palijativni rad, rad sa socijalno potrebitima i dr. Medicinska sestra koja provodi zdravstvenu njegu u zajednici treba biti svjesna snažne povezanosti između zajednice koju čini svaki njezin pojedinac i njihove uzajamne refleksivnosti. Svaki poremećaj zdravlja pojedinca značajno utječe na njegovu obitelj, a samim tim i na zajednicu u kojoj oni žive, a svaka promjena unutar zajednice reflektira se na pojedince unutar nje. Dubinska autentična vrijednost sestrinstva jest upravo skrb za čovjeka. Kada se pokuša osvijestiti odnos medicinska sestra – čovjek, onda je to svakako sveukupan, složen i interaktivan odnos. To je odnos ljudskog bića s drugima ljudskim bićem zasnovan na ravnopravnom, ali međuzavisnom odnosu. Medicinske sestre danas, svoj izvorni autoritet trebaju tražiti u području integrativne skrbi za zdravog ili bolesnog pojedinca, koji se mora temeljiti na razumijevanju, prihvaćanju i pomaganju čovjeku kao cjelovitom ljudskom biću, kao osobi. Stoga vrijednost rada medicinskih sestara u zajednici jest vrhunac integrativnosti pristupa u području zdravstvene njege. Bez obzira gdje rade, medicinske se sestre svakodnevno   susreće s bezbroj različitih situacija, pa tako i moralnih dilema. No, medicinske sestre koje provode zdravstvenu njegu u zajednici suočavaju se sa specifičnim izazovom: kako očuvati i unaprijediti zdravlje u zajednici (u općoj populaciji) uz istovremeno poštovanje autonomije, integriteta i dostojanstva svakog pojedinca u njoj. Dakle, temeljni je zadatak medicinske sestre - objedinjavanje dualnosti: s jedne se strane treba skrbiti za očuvanje i promicanje zdravlja u zajednici, dok s druge strane za očuvanje i promicanje zdravlja pojedinca. Upravo to   stvaranje uravnoteženog suodnosa između dvije interesne strane, bez da se nanese bilo kakva šteta ili nepravda jednoj od njih, zahtjeva ozbiljno moralno promišljanje i predstavlja veliku moralnu obvezu.

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi