Krvlju prenosive zarazne bolesti (hepatitis B i C i HIV) kod ovisnika i konzumenata psihoaktivnih supstanci na području Brodsko-posavske županije

Autor(i)

  • Tvrtko Pervan Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Služba za socijalnu medicinu i prevenciju ovisnosti

Ključne riječi:

hepatitis B i C i HIV, ovisnici i konzumenti psihoaktivnih supstanci, testiranje, cijepljenje

Sažetak

Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti organizacijske su jedinice županijskih zavoda za javno zdravstvo, u kojima rade interdisciplinarni timovi - nositelji specifičnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje potražnje droga te planiranje provođenja liječenja. Prema Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj (2006.–2012.) te Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006.-2009., temeljne zadaće Službi za prevenciju ovisnosti su:
1. Izvanbolnički terapijski rad s uzimateljima droga i njihovim obiteljima, koji se provodi u suradnji sa svim relevantnim resursima lokalne zajednice; službe su mjesta primarne specijalizirane zdravstvene i psihosocijalne skrbi o osobama s problemima vezanim uz zlouporabu (prije svega ilegalnih) droga
2. Neposredno unapređenje i provedba niza preventivnih djelatnosti – osobito mjera rane sekundarne prevencije
3. Epidemiološko praćenje, koordinacija i provedba programa smanjenja potrošnje droga na području na kojem pojedina služba djeluje.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi