Pozdravna riječ

Autor(i)

  • Ankica Smoljanović Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Marijana Miljaković Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Ivana Bočina Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

Poštovani,

imali smo čast i radost sudjelovati u uređivanju ovog broja u dijelu «Zdravlje u Splitsko-dalmatinskoj županiji », u kojem se predstavio značajan broj stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije s rezultatima svog javnozdravstvenog rada i djelovanja.

Tijekom uređivanja ovog broja, osim postavljenih ciljeva časopisa,    prepoznata je njegova važnost i uloga neposrednog međusobnog povezivanja nacionalnog javnog zdravstva, te interakcije s lokalnom samoupravom i širom zajednicom.

Author Biographies

Ankica Smoljanović, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović

Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Marijana Miljaković, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Marijana Miljaković

Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ivana Bočina, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ivana Bočina

Služba za socijalnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik