Sveučilišna nastavna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Split na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Autor(i)

  • Ankica Smoljanović

Sažetak

Višedecenijska nastavna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Zavoda) u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Split,   tek je 2004. godine dobila svoj formalni status potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Zavoda.

Javno iskazana otvorenost gosp. prof.dr.sc. Stipana Jankovića kao dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, potpori    plodonosne    suradnje sa Zavodom, kao i bržeg znanstveno-stručnog razvoja Zavoda u statusu Nastavnog zavoda, bili su poticaj za ovaj razgovor s njim.

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi