Prehrambene strategije za školsku djecu

Autor(i)

  • Nevenka Meandžija Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Služba za preventivnu školsku medicinu

Ključne riječi:

prehrana, edukacija, škola, adolescenti

Sažetak

Odgovarajuća prehrana sve je više prepoznata kao preduvjet za obrazovna postignuća i sveukupni razvoj školske djece. Velik broj djece pohađa školu, veći nego ikada do sada u ljudskoj povijesti. Ipak, nedavna istraživanja pokazuju da je u zemljama u razvoju velik broj školske djece pogođen bolestima i lošom prehranom, što kompromitira njihovo učenje. U svijetu je oko 300 milijuna kronično neishranjene djece, oko 170 milijuna ne prima školski obrok. Dvoje od troje djece koja ne pohađaju školu u svijetu su djevojčice. Sve se više prepoznaje koliko glad utječe na upisivanje djece u školu, pohađanje, sposobnost koncentracije i školski uspjeh.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi