Zdravstveni prioriteti Brodsko-posavske županije utvrđeni projektom »Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi »

Autor(i)

  • Ante Cvitković Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Služba za epidemiologiju

Ključne riječi:

Brodsko-posavska županija, zdravstveni prioriteti

Sažetak

Zdravstveni prioriteti Brodsko-posavske županije utvrđeni projektom „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj upravi i samoupravi“ su: vodoopskrba i vodoodvodnja, nezdrava prehrana u školskoj dobi, povišen arterijski tlak, rak dojke i odlagališta komunalnog otpada.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi