Predgovor Župana Brodsko-posavske županije

Autor(i)

  • Š imo čurđević

Sažetak

Zadovoljstvo mi je sudjelovati u radu Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo koji promovira preventivnu medicinu. Preventivna medicina u današnje vrijeme dobiva sve više na važnosti, a svima nam je od davnina poznata i uzrečica: »Bolje spriječiti nego liječiti ». Javnozdravstvena djelatnost u Brodsko-posavskoj županiji ima dugu tradiciju. Najpoznatiji hrvatski liječnik, dr. Andrija Š tampar rođen je u Brodsko-posavskoj županiji, a svojim radom znatno je pridonio razvoju hrvatske i svjetske preventivne medicine.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi