Od urednika broja

Autor(i)

  • Aleksandar Džakula Š kola narodnog zdravlja "Andrija Š tampar"

Sažetak

Izazvao sam zbrku. Zapravo pravu i ozbiljnu zbrku, a sve u namjeri da pozovem čitatelje HČJZ-a na suradnju. I to ne o nečem apstraktnom, već vrlo životnom i vrlo aktualnom – donošenju nacionalnih dokumenata o zdravlju.

Dobio sam dosta reakcija – pohvala za hrabrost, kritika «jer skrivam sto radim », upita zbunjenih kolega – jesam li ili nisam sudjelovao u izradi nacionalne strategije?!  

I upravo je ta dvojba nešto čega se najviše plašim i što mi se ponajviše ne sviđa u cijeloj ovoj priči oko strategija, zakona..... Kako je moguće da netko tvrdi da je sudjelovao u izradi nečeg tako važnog kao Strategija zdravstva, a da pri tome on sam ne može dokazati da doista jest, kao što niti nitko drugi ne može dokazati da nije sudjelovao? Ili još gore kako je moguće da neznano tko je stvarno autor?

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik