Neki ključni nadnevci zdravstavene i ekološke kulture u Hrvata - nastavak II

Autor(i)

  • Jozo Bakić Počasni član Hrvatskog biološkog društva 1885.

Sažetak

Križarski ratovi koji započinju krajem 11, st. dovode do osnivanja posebnih viteških redova koji oružjem štite kršćanstvo   ili pak unutar redova djeluju isključivo karitativno i medicinski brinući se za križarske ranjenike, te nemoćne i bolesne hodočasnike i putnike. Tako je viteški red templara stvoren 1116 god. u Jeruzalemu. Već u 1170. god.   templari imaju svoje sjedište   u Vrani uz kojeg postoji   i hospital,   u   kojem   se   smještaju hodočasnici i putnici, a redovnici se bave i liječenjem. Templari 1214. u Puli osnivaju hospital koji 1386. god. preuzimaju Ivanovci       nakon ukidanja templarskog reda.  

Author Biography

Jozo Bakić, Počasni član Hrvatskog biološkog društva 1885.

Jozo Bakić

Počasni član Hrvatskog biološkog društva 1885.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi