Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Autor(i)

  • Danijela Lazarić-Zec

Sažetak

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije ima vlastitu web stranicu od 2001. godine. Web stranica posjećena je više od 7000 puta, a pruža osnovne informacije o Zavodu, savjete o zdravlju,   izvješća i rezultate monitoringa vode za piće i zraka, kao i glasilo “Javnozdravstveni glas†kojim zdravstvene radnike informira o stanju zdravlja i radu zdravstva u Županiji.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi