Aktivnosti Hrvatskog društva za javno zdravstvo – HLZ u 2015. godini

Autor(i)

  • Aleksandar Džakula Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ-a
  • Danijela Š timac Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ-a

Sažetak

Sukladno ciljevima i djelatnostima Hrvatskog društva za javno zdravstvo (HDJZ), tijekom 2015. godine HDJZ je provodilo aktivnosti vezane uz:

  • Rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojih članova, organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva usavršavanja
  • Aktivnu suradnju sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu sto uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
  • Predstavljanje javno zdravstvene struke u stručnim i znanstvenim tijelima HLZ i razvijanje stalne suradnje s ostalim stručnim društvima na područjima od zajedničkog interesa
  • Suradnju sa stručnim i znanstvenim društvima u RH i u inozemstvu

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi