12. Poslovni sastanak Nacionalnih koordinatora Europske mreže škola koje promiču zdravlje

Autor(i)

  • Ivana Pavić Š imetin
  • Marina Kuzman

Sažetak

12. Poslovni sastanak Nacionalnih koordinatora Europske mreže škola koje promiču zdravlje održan je u Edinburghu,    Š kotska od 18. do 20. svibnja 2005. Budući je Nacionalni koordinator za Hrvatsku prim.dr.sc. Marina Kuzman bila spriječena, sastanku je prisustvovala Ivana Pavić Š imetin, dr.med. Bili su prisutni nacionalni koordinatori iz 40-tak europskih zemalja, predstavnice iz Azerbejdžana i Kosova, potencijalnih članica Mreže, te predstavnici iz Vijeća Europe, Europske komisije i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije. Prikazan je značaj prevencije pretilosti u populaciji školske djece i adolescenata te prihvaćeno to područje, uključujući zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost,    kao područje djelovanja unutar Mreže u slijedećem razdoblju.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Vijesti