Š trajk liječnika u Hrvatskoj 2005 (7/7)

Autor(i)

  • Borna Cafuk Liječničke novine

Ključne riječi:

liječnici, štrajk, kolektivni ugovor

Sažetak

Trodnevni štrajk liječnika

Izvanredna Skupština Hrvatskog liječničkog sindikata 29. ožujka prihvaća zaključak svoga Glavnog odbora o pokretanju štrajka te ga najavljuje za 11. travnja. Š trajk je trajao od 11. do 13. travnja kada je prekinut privremenom mjerom zabrane Županijskog suda u Zagrebu. I Glavni odbor HLS-a bio je za privremeni prekid štrajka do donošenja presude Vrhovnog suda, smatrajući da će to dati dovoljno vremena stranama u socijalnom sporu - Sindikatu i Vladi - da spor i riješe.

Author Biography

Borna Cafuk, Liječničke novine

Borna Cafuk

Liječničke novine

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti