Bibliografske baze podataka

Autor(i)

  • Jelka Petrak

Sažetak

Ključna sastavnica cijeloga procesa prijenosa i uporabe medicinskih informacija objavljenih u znanstvenim i stručnim časopisma bibliografske su baze podataka. One u strukturiranome obliku, najčešće u obliku kazala, sadržavaju ključne podatke o objavljenim radovima, osiguravajući im tako pretraživanje i pristup. To, drugim riječima, znači da se ti tzv. bibliografski podaci o svakome objavljenome radu organiziraju tako da im korisnik ili skupina korisnika može pristupiti na jednostavan, ali djelotvoran način. Osnovni bibliografski podaci o nekome radu su prezime i početno slovo imena svih ili određenog broja autora rada, naslov rada, naslov časopisa u kojemu je rad objavljen te brojčani podaci o godini, svesku i stranicama te ključne riječi koje opisuju sadržaj rada. Bibliografski zapis može sadržavati i druge skupine podataka, kao što su, primjerice, podaci o ustanovi u kojoj je rad nastao, oznaka jezika na kojemu je rad napisan, oznaku kategorije rada i sl. Zapis u bibliografskoj bazi podataka najčešće sadržava i sažetak rada.

Downloads

Objavljeno

2006-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi