Najava teme: Š trajk liječnika

Autor(i)

  • Aleksandar Džakula Š NZ Andrija Š tampar

Sažetak

Kada se u dvije godine dogode dva štrajka liječnika, kad se u njihovo razrješavanje uključe sudovi i uvede radna obaveza tada je to definitivno tema koju javnozdravstveni profesionalci , ali i svi građani moraju sagledati u svoj veličini i kompleksnosti. Upravo zato odlučili smo u četvrtom broju HČJZ-a (izlazi 7. listopada) pokrenuti temu: Š trajk liječnika u Hrvatskoj. Već u ovom broju donosimo pregled događanja vezanih za štrajk liječnika 2003. i 2005, te nekoliko članaka.  Ovi tekstovi trebaju poslužiti samo kao podsjetnik na kronologiju događaja vezanih za dva štrajka liječnika. Ujedno mogu poslužiti kao inspiracija ili poticaj svima koji žele napisati članak, pridružiti se raspravi ili iznijeti svoja iskustva.

Author Biography

Aleksandar Džakula, Š NZ Andrija Š tampar

Aleksandar Džakula

Š NZ Andrija Š tampar

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti