Lijekovi

Autor(i)

  • Josip čulig

Sažetak

EuroDURG (The European Drug Utilisation Research Group) je od 29.lipnja do 2. srpnja 2005. godine održala sastanak u Coleraine, Sveučilištu u Sjevernoj Irskoj. Nazočno je bilo 144 članova. Različitih su osnovnih profesija ( liječnici, farmaceuti, ekonomisti, diplomirane medicinske sestre, psiholozi, statističari...) ali rade na istraživanju korištenja lijekova i utjecaju različitih čimbenika: terapijske smjernice, suradljivost bolesnika, cijene lijekova, zdravstvena politika, način participacije u troškovima, marketing i oglašavanje, edukacija ...

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi