Druga strana : Prihodi HZZO-a za osnovno osiguranje

Autor(i)

  • Andro Vlahušić

Sažetak

Zakon o zdravstvenom osiguranju predviđa dva glavna izvora financiranja osnovnoga zdravstvenog osiguranja.    

a)            doprinosi iz plaća

b)            uplata direktno iz proračuna

 

Najveći dio novaca za HZZO uplaćuje se iz doprinosa radno aktivnog stanovništva, a manji dio iz središnjeg proračuna. U proteklih petnaest godina mijenjao se način i stopa doprinosa, koja sada iznosi  15 % , te 0.5 % za povrede na radu.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi