Rad i zdravlje

Autor(i)

  • Jadranka Mustajbegović

Sažetak

U djelatnosti zdravstvene zaštite obavljaju se dijagnostički postupci, liječenje i skrb za oboljele, pri čemu su zaposleni izloženi različitim štetnostima proizlašlih ne samo od izravnog dodira s oboljelima, nego i niza nepovoljnih utjecaja uvjeta i načina rada. Osim akcidentalnih prekomjenrih onečišćenja, način rada i uvjeti u kojima rade liječnici, medicinske sestare, farmaceuti, laboranati, pomoćno medicinsko osoblje, osoblje na održavanju u zdravstvu, osobito dugogodišnje izlaganje niskim razinama štetnosti prepoznati su kao čimbenici nastanka cijelog spektra bolesti: od iritativnih i alergijskih oštećenja kože i dišnog sustava, toksičnog oštećenja jetre, krvnih promjena koje uključuju citopenije, najčešće bijele krvne loze, leukemije, malignome drugih lokacija do oštećenja reprodukcije. Stoga poslodavci u zdravstvu, kao i poslodavci u ostalim djelatnostima u kojima za vrijeme trajanja radnog procesa postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika, djelatnostima industrije, graditeljstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, prometa, sukladno zakonskim propisima od 1997. godine imaju obvezu izraditi procjenu opasnosti na radnim mjestima, tj. identificirati opasnosti i utvrditi tip oštećenja zdravlja koje neka štetnost može izazvati. Ključni je postupak, temeljem rezultata procjene opasnosti osigurati zdravo radno mjesto, tj. primjeniti pravila zaštite na radu kojima se otklanjaju i na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti po zaposlenike.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi