Norwalk - like virusi – uzročnici na koje treba misliti

Autor(i)

  • Jasna Valić Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Ključne riječi:

Norwalk-like virusi, akutni gastrnteritis, epidemije

Sažetak

Norwalk-like virusi ili Norovirusi iz porodice Caliciviridae spadaju u skupinu virusa uzročnika akutnog gastrnteritisa. Uzrokuju relativno blagu i kratku bolest ali imaju veliki epidemijski potencijal i lako se šire putem kontaminirane hrane i vode, te u kontaktu s oboljelim. U zatvorenim sredinama mogu izazvati protrahirane epidemije kontaktnim prijenosom s osobe na osobu. Nove dijagnostičke metode pokazale su da se radi o čestom uzročniku alimentarnih epidemija.

Author Biography

Jasna Valić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Jasna Valić, dr.med., spec.epidemiolog

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi