Ispitivanje vode za piće prema Programu Istarske županije u 2004. godini

Autor(i)

  • Aleksandar Stojanović Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Željko Stipić Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Ključne riječi:

voda za piće, monitoring, vodovodna mreža, vodospreme, izlazi iz postrojenja

Sažetak

Monitoring vode za piće je podijeljen na 3 dijela: ispitivanje vode za piće iz vodoopskrbne mreže, zatim iz vodosprema te na izvorištima nakon izlaza iz postrojenja.
U svim uzorcima radilo se isključivo o kondicioniranoj vodi za piće (nakon prerade).
Ispitivanje vode za piće na području Grada Pule obavljeno je prema posebnom monitoringu (Program javnozdravstvenih mjera Grada Pule).
Voda za piće analizirana je parametrima za dezinficirane vode, analizom “A†prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Narodne novine†br. 46/94) i Pravilnikom o izmjenama i dopuna Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Narodne novine†br. 49/97). Dodatno su ispitivani produkti dezinfekcije na vodoopskrbnoj mreži, te mineralna ulja, aluminij, željezo, mangan, kadmij, krom, nikal i olovo na izlazima iz postrojenja.
Učestalost uzorkovanja usklađena je sa sezonskim količinama isporučene vode za piće (manje zimi, a više u ljetnoj sezoni).
Rezultati ispitivanja vode za piće koji nisu zadovoljavali zahtjeve Pravilnika redovito su dostavljani upravnom tijelu nadležnom za zdravstveni nadzor nad vodom za piće – Sanitarnoj ispekciji.
Na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dostupni su podaci o uzorkovanjima na svim lokacijama vodoopskrbne mreže prema Programu Istarske županije i Programu javnozdravstvenih mjera grada Pule.

Author Biographies

Aleksandar Stojanović, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Aleksandar Stojanović

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Željko Stipić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Željko Stipić

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi