Registar zdravstvenih djelatnika

Autor(i)

  • Mario Trošelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

U uvodnim dijelovima mnogih tekstova o zaposlenima u zdravstvu, kojima treba naglasiti važnost teme odnosno «problema », često se može pročitati kako je u procesu pružanja zdravstvene zaštite i u nastojanju da se očuva i poboljša zdravlje ljudski rad i dalje nezamjenjiv, a pri tome zdravstveni djelatnici imaju najvažniju ulogu.
Također se nerijetko navodi kako su upravo problemi vezani uz planiranje, obrazovanje i korištenje znanja i sposobnosti zdravstvenih djelatnika otprije prepoznati među najvećima u području zdravstva. U opisu prošlih kao i budućih pokušaja rješavanja ovih problema neizostavno se spominje važnost razvoja sustava stalnog i adekvatnog praćenja podataka o svima onima koji pružaju zdravstvenu zaštitu, odnosno rade u zdravstvu. On prvenstveno treba odgovoriti na pitanje «koliko ima...? », ali odgovor samo otvara vrata brojnim drugim pitanjima.  
Složenost i širina problema simbolički se očituje i kroz terminološku raznolikost: zdravstveni djelatnici, zdravstveni radnici, zdravstveni kadrovi, ljudski resursi, ljudski potencijali, ljudski kapital.  

Kao rezultat brojnih skupova na temu zdravstvenih djelatnika, koji su se održali do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća, prihvaćeno je stajalište da njihovo planiranje mora biti sastavni dio procesa upravljanja sustavom zdravstvene zaštite.
Pri razvoju politike i strategije ljudskih potencijala potrebno je uvažiti četiri ključne pretpostavke: strategija se treba zasnivati na kvalitetnim, logično utemeljenim podacima ( «sound data »), ona treba biti postavljena prema utvrđenim nacionalnim interesima i prioritetima, u procesu konzultacija trebaju biti obuhvaćeni i ostvariti određeni interes svi sudionici u konfliktnoj međuovisnosti (primjerice fakulteti i škole zdravstvenih usmjerenja, ministarstvo zdravstva, predstavnici profesije, zavod za zdravstveno osiguranje i dr) i treba biti osigurana dostatna financijska i stručna podrška.

Author Biography

Mario Trošelj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Mario Trošelj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi