Klimatske promjene i zdravlje - prijedlog programa prilagodbe

Autor(i)

  • Berislav Skupnjak

Ključne riječi:

klimatske promjene, zdravlje, toplinski udari

Sažetak

U bogatoj paleti promjena kojima je izloženo čovječanstvo, kao nikada u svojoj povijesti, dogodile su se i klimatske promjene. One mogu biti vrlo sudbonosne pa postoji opća zabrinutost kako spriječiti njihove univerzalne posljedice, a među njima, u prvom redu, utjecaj na zdravlje, uključivo i na smrtnost.
Poradi toga autor u cilju i svrsi svoj priloga navodi svoje čvrsto uvjerenje da je javno zdravstvo dužno istraživati te pojavnosti vezane uz klimatske promjene i davati savjete, ne samo građanima pojedincima, već i čitavoj društvenoj strukturi, o mjerama koje valja poduzeti.
U metodološkom pristupu koriste se službene deklaracije sastanka šefova država i vlada, organizacija i agencija iz obitelji Ujedinjenih naroda, napose Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međudržavnih tvorevina, kao što je to primjerice Europska Unija, Svjetska meteorološka organizacija i drugi.
Suštinski smisao je u prilagodbi individualnog ponašanja (izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, uzimanje mnogo tekućine i sl.). Međutim, potrebno je provesti i druge osmišljene akcije, kao što je – dugoročno gledano – drugačije građenje kuća, dok se kratkoročnije mogu provesti i mjere, kao što su izmjena radnog vremena (ne samo ljetno kalendarsko vrijeme, nego i ljetno radno vrijeme). Također dolazi u obzir i početak razmišljanja o načinu odjevanja, a posebice onog “službenogâ€, intenzivnija sadnja zelenila, pripravnost sustava zdravstva.
Sve zamisli koje autor iznosi trebale bi biti sadržane u budućoj strategiji razvitka hrvatske preventive.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi