Š tamparova javnozdravstvena ideologija - postojana i aktuelna i u 21. stoljeću

Autor(i)

  • Berislav Skupnjak

Sažetak

Autor se odmah uvodno izjašnjava da se bez pretjerivanja može utvrditi kako je A. Š tampar, taj nestor ne samo hrvatske, već i europske socijalne medicine, čitav svoj život podredio i posvetio unaprijeđenju zdravlja pa po tome i preveniranju bolesti.

To autor dokazuje jasnim očitovanjem i radovima A. Š tampara još u studentskim danima, kada se je – primjerice – izjašnjavao protiv korištenja duhana (1910. godine !), kao odlukama, djelujući na važnim pozicijama zdravstvenog dužnosnika, kada je dao poticaj za osnivanje njemu najmilijih zdravtvenih ustanova, tj. domova zdravlja. Za njih je u prvom članku odmah predvidio da su to ustanove sa primarnom dužnosti “unaprijeđenja zdravlja i sprečavanja bolestiâ€.

Kasnije, u jamačno najproduktivnijoj fazi, kada je osnivao Svjetsku zdravstvenu organizaciju, zdušno se zalagao za princip pravičnosti, u smislu da svatko ima pravo na zdravlje i to je preduvjet za akcije i mjere unaprijeđivanja zdravlja i preveniranja bolesti.

To se je – između ostalog – osjetilo i u njegovom pristupnom govoru kao prvog predsjednika Svjetske zdravstvene skupštine, kada je u dva navrata spomenuo pravo “Zdravlje za svakogaâ€, što je kasnije Svjetska zdravstvena organizacija plasirala u svjetski najveći socijalni pokret kao strategiju “Zdravlje za sve do 2000. godineâ€.

Osim toga, on je zaslužan za diferiranje primarne medicinske zaštite od primarne zdravstvene zaštite, te se u njegovim djelima može uočiti različitost postupaka pri unaprijeđenju zdravlja od onih za preveniranje bolesti.

Sve te najvažnije zamisli njegove ideologije itekako su aktuelne dan danas, što opravdava naslov autorove prezentacije.

Downloads

Objavljeno

2016-02-11

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi