Dijabetička udruga Istarske županije Pula, u borbi za kvalitetan život i smanjenje rizika od razvoja kroničnih komplikacija oboljelih od šećerne bolesti

Autor(i)

  • Marija Radojčić Dijabetička udruga Istarske županije

Sažetak

Dijabetička udruga Istarske Županije osnovana je 27.11.1997. godine, kao pravni sljednik Društva za zaštitu od dijabetesa Pula, koje je djelovalo u bivšoj općini Pula, od 20.10.1970.godine, odnosno 35. godina.
Udruga je dragovoljna socijalno humanitarna organizacija, kojoj je cilj unapređivanje zdravstvene i socijalne zaštite osoba oboljelih od šećerne bolesti, s posebnim naglaskom na djecu i mlade tj. :
–  sprječavanje i rano otkrivanje šećerne bolesti i  
–  sprječavanje razvoja komplikacija šećerne bolesti.
Udruga djeluje na području Istarske Županije i to po podružnicama Puli,
Rovinju, Poreču, Umagu, Buzetu, Pazinu i Labinu, i skrbi za cca 7000 oboljelih od šećerne bolesti.
 

Author Biography

Marija Radojčić, Dijabetička udruga Istarske županije

Marija Radojčić

Dijabetička udruga Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi