Zbrinjavanje medicinskog otpada u Općoj bolnici Pula

Autor(i)

  • Svetlana Lukež Opća bolnica Pula
  • Ljiljana Dravec Istarska županija

Ključne riječi:

opasni otpad, plan zbrinjavanja, edukacija

Sažetak

U procesu bolničkog liječenja u Općoj bolnici Pula nastaje godišnje približno 40 tona opasnog medicinskog otpada, 4 tone ostalog opasnog otpada te 3000 m3 komunalnog ili njemu sličnog otpada. U cilju minimiziranja negativnih učinaka na okoliš uspostavljen je sustav gospodarenja otpadom u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske. Sustav je započeo s detaljnom analizom proizvedenih količina otpada i njegovoj tipologiji po organizacijskim jedinicama. Temeljem navedenoga izrađen je detaljan Plan zbrinjavanja medicinskog otpada i Plan gospodarenja otpadom s točno definiranim nositeljima aktivnosti i rokovima. U sklopu navedenih planova značajno mjesto zauzima stalna edukacija i kontrola osoblja koje radi u procesima gdje nastaje opasni otpad. Mjerila za uspješnost edukacije su kontinuitet težine tjedno prikupljene količine infektivnog i potencijalno infektivnog otpada te broj ozljeda na radu koje su vezane uz proces zbrinjavanja medicinskog otpada.

Author Biographies

Svetlana Lukež, Opća bolnica Pula

Svetlana Lukež, dipl. ing. el.

Opća bolnica Pula

Ljiljana Dravec, Istarska županija

Ljiljana Dravec, dipl. ing. kem.teh.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi