«Divlja odlagališta » na području Istarske županije

Autor(i)

  • Bruno Kostelić Istarska županija
  • Ljiljana Dravec Istarska županija

Ključne riječi:

otpad, divlja odlagališta, popis ilegalnih odlagališta, plan sanacije

Sažetak

Postojanje divljih deponija, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi i nedostatak infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom, predstavlja i iznimno veliku opasnost za okoliša i to prvenstveno zbog potencijalnog izvora onečišćenja tla, voda, mora, a za Istru, posebno podzemnih voda. Naime, gotovo 70% površine Istre nalazi se na krškoj podlozi koja je vodopropusna i sa niskim stupnjem samopročišćavanja i time iznimno osjetljiva na sve oblike onečišćenja. Na ilegalnim odlagalištima u principu se odlaže otpad iz domaćinstava ali i značajne količine građevinskog i drugog inertnog ali i opasnog otpada. Stoga su divlja odlagališta rane u krajobrazu i mogući izvori zaraza te "krivci" za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima.  
Svjedoci smo činjenice da divljih odlagališta ima diljem Istre, međutim, točni podaci o njihovim lokacijama, broju, vrsti i količini otpada koji se na njima odlaže, nisu bili poznati.

 

Author Biographies

Bruno Kostelić, Istarska županija

Bruno Kostelić, dipl.ing.ekologije

Istarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša

Ljiljana Dravec, Istarska županija

Ljiljana Dravec, dipl.ing.kem.teh.  

Istarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi