Automatske stanice za mjerenje kakvoće zraka

Autor(i)

  • Silvana Mladinov Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Željko Stipić Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Ljiljana Dravec Istarska županija

Ključne riječi:

kakvoća zraka, automatska stanica

Sažetak

Na području Istarske županije kakvoća zraka prati se na pet automatskih mjernih stanica.
U Puli je 1998. godine postavljena automatska mjerna stanica na Fiželi (Stoja). Izgradnjom “TE Plomin 2†definirana je obveza praćenja kakvoće zraka koja je realizirana krajem 2001. godine puštanjem u rad četiri imisijske stanice te jedne meteorološke stanice.
Uzimajući u obzir postojeću regulativu, obilježja prostora, emisiju i procjenu utjecaja na okoliš na imisijskim stanicama prate se slijedeći pokazatelji:

Author Biographies

Silvana Mladinov, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Silvana Mladinov

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Željko Stipić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Željko Stipić

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Ljiljana Dravec, Istarska županija

Ljiljana Dravec

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije
Odsjek zaštite okoliša

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi